2 Temmuz 2008 Çarşamba

Receb'in ''kandil''i RegaibReceb ayının incisidir Regaib...

Allah (c.c)'ın kullarına merhametinin ve sevgisinin resmedildiği bir tablo daha...

İlla af ve mağfiret etmek, yüceltmek ve temizlemek istiyor kullarını;bunun içinde adeta vesileler zinciri kuruyor mübarek gece ve aylardan...

Eda etmeye çalışanlar izzet ve ikramla mukabele bulacak elbet, zerre miktarı gayreti bile ihlasla yapana idrakin almadığı ve değerini kendisinin belirlediği, ecrini kendisinin verdiği bir rahmet seli ile cevap verecek Kudret-i İlahi...

Gönlü kırık, boynu bükük sevdalı ruhlar yükselecek dua dua arş-ı ala'ya.
Semaya açılmış nice eller hürmetine bir sekinet inecek kainata ve sekinetin çığlığı yankılanacak yedi semada; yer, gök, alem ve insan hep bir ağızdan Birliğini ezkar edip fısıldayacak:
Allah Allah Allah Allah!!!!

Lisan-ı hal ile lütfedip kulunun kalbine: Buyur kulum dediğinde, ben bu hali nefis perdelerimle kapattığım ruhumda sezemesem de, o vaktin ve nidanın hürmetine yalnızca ''bir kandil de ruhuma yak'' diye niyaz ediyorum Ya Rabbi!!!
(Alem-i İslam'a geceyi ihya etmek nasip etsin Rabb'im)